Paměť

Co říká o paměti věda? Pomůže káva?

Práce na směny ničí paměť

Lidé, kteří pracují střídavě na noční a denní směny, vykazují prokazatelně horší paměť. Kromě toho mají i pomalejší reakce. Zjistili to vědci z univerzit ve francouzském Toulouse a britském Swansea, kteří podrobili testům více než tisícovku dobrovolníků.

Příčinou je podle vědců narušení takzvaných vnitřních hodin, které v lidském organismu fungují. Poškozenou paměť lze podle výzkumu částečně obnovit, bohužel ale až po pěti letech od ukončení práce na směny.

Rybí tuk zlepšuje paměť

Užívání rybího tuku ve formě potravinového doplňku dokáže podle vědců z americké Rhode Island Hospital výrazně pomoci s udržením paměti a kognitivních funkcí mozku.

Autoři studie zkoumali účinky rybího tuku na mozek zdravých osob i pacientů postižených Alzheimerovou chorobou. Během výzkumu pokusné osoby užívaly rybí tuk a každých šest měsíců se musely podrobit dvěma typům vyšetření zjišťujících aktuální stav jejich mozku: magnetické rezonanci a psychologickým testům. Obě vyšetření ukázala na značné zlepšení v oblasti kognitivních schopností.

Rybí tuk by se tak mohl stát levným podpůrným lékem při léčbě degenerativních onemocnění mozku a také oblíbeným doplňkem duševně pracujících lidí.

Kofein prodlužuje paměť

Dvě espresa prý stačí k tomu, abychom si naučenou látku zapamatovali na věčné časy. Káva se stala nepostradatelným nápojem studentů a dalších duševně pracujících lidí. Obvykle ji pijí proto, aby vydrželi déle bdělí a nad knihami neusínali. Vědci nyní objevili její užitečný vedlejší účinek. Co se u kávy naučíme, jen tak nezapomeneme.  

Vědci z americké University of Kalifornia vybrali vzorek 160 dospělých jedinců, které podrobili testům paměti. První skupinu ponechali memorovat pouze s placebem, druhá dostala k učení kávu obsahující 200 miligramů kofeinu, což odpovídá dvěma silným espresům.

Konzumenti kofeinu dopadli u testů následujících po 24 hodninách podstatně lépe. Kalifornský vědecký tým proto udělal další pokus, tentokrát ale zvýšil dávku kofeinu na 300 miligramů. Ukázalo se, že takto vysoké množství už příliš dobře nefunguje. Vedlejší účinky, jako je nervozita a bolesti hlavy, údajně negovali pozitivní dopad kofeinu.

Hormony mění paměť

O všech možných prokázaných i neprokázaných nežádoucích účincích hormonální antikoncepce se vedou už dlouho debaty. Ale protože není nic, co by mohlo sloužit jako její alternativa, vyvíjí se alespoň méně zatěžující formy a stále má své místo mezi nejprodávanějšími farmaky. Využívá ji přes 100 miliónů žen na celém světě. Vědci nyní zjistili další a docela nečekanou souvislost užívání hormonální antikoncepce.

„Nejzajímavější na této studii je jasný důkaz, že užívání hormonální antikoncepce ovlivňuje paměť,“ říká Shawn Nielsen z University of California – Irvine. „Existuje pouze několik studií zkoumajících kognitivní účinky „pilulek“, přestože je používá tak obrovské množství žen. Není však důvod k obavám, hormonální antikoncepce paměť nepoškozuje, jen mění typ informací, které jsou zaznamenány.“ Estrogeny jsou steroidní hormony, které jsou přítomny v ženském organismu, avšak v menší míře i v mužském, stejně jako u žen mužský hormon testosteron. Skutečnost, že ženy užívající perorální antikoncepci si pamatují jiné prvky prožitého děje než ty, které ji neužívají, naznačuje, že estrogeny mají vliv na to, jak si lidé pamatují emocionální události.

Ve studii byly zahrnuty dvě skupiny, jedna zahrnovala ženy, které hormonální antikoncepci užívaly a druhou, kontrolní, tvořily ženy, které ji neužívaly.Oběma skupinám byly předloženy fotografie matky, syna a havarovaného automobilu. V obou skupinách byly fotografie reprodukovány různými způsoby, např. tak, že auto narazilo na obrubník nebo že auto srazilo chlapce a zranilo jej. V tom se skupiny nijak nelišily. O týden později byli však výzkumníci překvapeni tím, jakým způsobem si obě skupiny na událost vzpomněly.

Ženy ve skupině užívající hormonální antikoncepci různě dlouho, si pamatovaly hlavní kroky v traumatické události – došlo k nehodě, došlo ke zranění s převozem do nemocnice, lékaři zachránili oběť nehody apod. Ženy v kontrolní skupině, které hormonální antikoncepci neužívaly, si pamatovaly více věcných informací, například že vedle auta byl hydrant apod. To všechno jsou docela důležité počátky vysvětlení toho, proč ženy nebo muži s vyšší hladinou ženských hormonů s větší tíží zažívají stresové situace, posttraumatický stresový syndrom a proč si většinou muži pamatují stejnou událost jinak než ženy.