Co znamená Fit4Biz

Fit4Biz, resp. „Fit For Business" je koncept, kterým zastřešujeme Odyssey přístup k ladění výkonnosti na udržitelné optimum.

Stojí na celostním propojení fyzické, emocionální, mentální a hodnotové složky výkonnosti.

Být “fit pro byznys” znamená vědomě a chytře zacházet s výdejem i obnovou energie na všech těchto úrovních.

Na prostý time-management je v technologiemi zrychleném a informacemi přehlceném (nejen) pracovním světě poněkud pozdě. Narozdíl od lineárního hospodaření s časem máme ale v hospodaření s energií prostor pro posouvání limitů.

Díky originální aplikaci "věd o člověku" do prostředí byznysu můžeme vracet do pracovního světa respekt k přirozenému fungování lidského organismu a sociálních systémů. A reálně tak směřovat k ideálu kombinace Výkonnosti + Štestí v práci.

Inspirováni konceptem “Corporate Athlete” Tonyho Schwartze a Jima Loehra tvoříme cesty k zakomponování “tréninkových programů pro plné energetické nasazení” do každodenního života jednotlivců, týmů i celých organizací.

Jsme plně online!
KONZULTACE, WEBINÁŘE, E-LEARNING
ŽIVÉ KONZULTACE, WEBINÁŘE, STREAMY
Krizový management a leadership, manažerské rozhovory na dálku, krizová intervence, svěží mysl a koncentrace a další témata.
E-LEARNING
MOZEK V KONDICI
Kurzy z řady Mozek v kondici jako microlearning videa a online akademie na platformě Digiskills.cz. Dostupné po bezplatné registraci.
PŘEJÍT NA E-LEARNING
testovací přístup
ENERGY
MANAGEMENT
Energy management upevňuje celostní základy dlouhodobě vysokého výkonu. Soustředí se na praktické dovednosti pro chytré průběžné hospodaření s energií.
Více o našem přístupu a o tom, co pro nás znamená energy management