Naučený optimismus

K optimističtějšímu pohledu na svět krok za krokem.

V předchozím článku jsme zmiňovali, že optimismus se dá naučit. Existuje pro to technika ABCDE, kterou vyvinuli američtí psychologové Steven Hollon, Arthur Freeman a už zmiňovaný Martin Seligman a využívá se i v kognitivně-behaviorální terapii. Pojďme se na ni podívat.

A - adversity, tedy něco nepříjemného, co se nám děje, co jde proti nám

B - believe, naše přesvědčení o situaci

C - consequence, následek, neboli výsledný stav světa

D - distraction, distancing, disputation - odvedení pozornosti k možným dalším alternativním vysvětlením, získání odstupu od situace a vnitřní rozmlouvání s tím, co nám říká naše přesvědčení

E - energization - oživení, aktivace. Ta je vidět až s odstupem času, protože jde o výsledek tvořivého přístupu k řešení krizí, který může mít podobu intenzivnější radosti ze života.

Nejlépe to pochopíme na příkladu:

A -  nepříjemná situace

Můj tým nedoručuje kvartální výsledky a šéf mi už jde po krku.

B - přesvědčení o situaci, náš vnitřní monolog

Proč jsou tak neschopní? Už jsem jim to tolikrát vysvětloval/a, tvářili se, že to chápou, ale pořád kde nic tu nic. Je chyba na mé straně? Vysvětlil/a jsem jim to špatně nebo proč to drhne? Teď ještě po mě jede šéf a myslí si, že jsem totálně neschopný/á. Skvělé.

C-následek

Můj tým mě štve, už nevím, co s nimi. Jsem podrážděný/á a nepříjemný/á. Navíc se bojím, že mě vyhodí, jelikož neplníme cíle. Šéfovi se raději budu vyhýbat, než se situace zlepší.

D-rozmlouvání našeho přesvědčení

Ano, je pravda, že můj tým nedodává, ale taky tam mám více než polovinu nových lidí, kteří jsou tady pár měsíců a ještě nemají potřebnou rychlost a kvalitu. Už jsem sice nováčky v týmu měl/a, ale ne tolik. No, to je tou situací na pracovním trhu, odcházejí za lepším. Navíc u některých z nich fakt vidím potenciál, takže když se jim budu víc věnovat, mohlo by to pomoct. Šéf tomu rozumí, ale taky na něho shora tlačí, tak pak tlačí na mně. Zkusím si s ním promluvit, jestli si myslí, že jsem něco měl/a udělat jinak.

E- oživení

Už mě ti moji tolik neštvou. Společně se o tom, co drhne, bavíme a hledáme cesty, jak to zlepšit. Zároveň se zlepšuje i výkon, podařilo se nám dodávat včas 80 % reportů oproti předchozím 60 %

Na tomhle příkladu jasně vidíme, jak z původně negativního nastavení můžeme změnou svého nahlížení najít řešení původně zdánlivě bezvýchodiskové situace.

 

Zdroj: Martin Seligman: Naučený optimismus

 

Jsme plně online!
KONZULTACE, WEBINÁŘE, E-LEARNING
ŽIVÉ KONZULTACE, WEBINÁŘE, STREAMY
Krizový management a leadership, manažerské rozhovory na dálku, krizová intervence, svěží mysl a koncentrace a další témata.
E-LEARNING
MOZEK V KONDICI
Kurzy z řady Mozek v kondici jako microlearning videa a online akademie na platformě Digiskills.cz. Dostupné po bezplatné registraci.
PŘEJÍT NA E-LEARNING
testovací přístup
ENERGY
MANAGEMENT
Energy management upevňuje celostní základy dlouhodobě vysokého výkonu. Soustředí se na praktické dovednosti pro chytré průběžné hospodaření s energií.
Více o našem přístupu a o tom, co pro nás znamená energy management